ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 11-Ի N 128-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին: 350-Ա/2, 17.03.2020թ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 10-Ի N 122-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին: 351-Ա/2, 17.03.2020թ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի հունվարի 22-ի N 43-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին: 352-Ա/2, 17.03.2020թ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 50-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին 353-Ա/2, 17.03.2020թ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի փետրվարի 5-ի N 78-Ա հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին: 227-Ա 17.03.2020թ