Պետության կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրեր և գնման ընթացակարգի արձանագրություններ-Աութսորս ՍՊԸ