Մասնագետների բազայում ներգրավվելու պարտադիր պայմաններ.

Բարձրագույն մանկավարժական կրթություն՝ համապատասխան որակավորմամբ:
Ներկայումս աշխատող, վերջին տասը տարվա ընթացքում տվյալ առարկայի (ըստ դիպլոմում նշված որակավորման) դասավանդման մանկավարժական (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ:

Ներկայացվող տվյալներ.

Ազգանուն, անուն, հայրանուն,
բնակության հասցե, հեռախոս, էլ. փոստ,
ավարտած բուհը, մասնագիտությունը, որակավորումը, տարեթիվը,
աշխատավայրը, ինչ առարկա է դասավանդում,
աշխատանքի ընդունման տարեթիվը/տարեթվերը,
այլ (մրցույթներ, տարակարգ, առարկայական մեթոդական միավորման նախագահ, վերապատրաստող ուսուցիչ) (առկայության դեպքում),
ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի (նաև` ՀՀ կրթության պետական տեսչության) վերահսկողական գործառույթներին մասնակցության տարեթիվը, վայրը (առկայության դեպքում),
Ծանոթություն

Դիմումները կարող եք ներկայացնել support@eib.gov.am էլ.փոտով կամ նամակով մինչև 2020 թվականի փետրվարի 21-ը:

Հարցերի համար կարող եք դիմել ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի հանրակրթության վարչություն, հեռախոս՝ 010 20-30-54, էլ.փոստ՝ hanrakrtutyun@eib.gov.am: