ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2019թ. սեպտեմբերի 9-ի թիվ 35-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին