Համաձայն «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21‑րդ հոդվածի 5-րդ մասի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի № 89-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատել Ալեքսանդր Ջեյմս Դանիելի Դոնիգեանին (ծնված՝ 1993 թվականի հոկտեմբերի 20-ին, հաշվառման հասցեն՝ ք. Երևան, Զավարյան շ. 1, բն. 1)։