«1124. գրահրատարակչության եվ գրադարանների ծրագրի» «11001. գրքերի ձեռքբերում» միջոցառմամբ նախատեսված

հատկացումների բաշխման ցանկը հաստատելու մասին