Համաձայն «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22‑րդ հոդվածի 5-րդ մասի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի № 450-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերի ու 6-րդ կետի՝ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է՝

1. շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2019 թվականի ձմեռային զորակոչից մինչև 2021 թվականի ձմեռային զորակոչը տարկետում տալ հետևյալ քաղաքացիներին.

1) Ջորդի Ջոաո Մոնրոյ Արարատ (ծնված` 1996 թվականի հունվարի 3-ին, հաշվառման հասցեն՝ ք. Երևան, Խանջյան 27)։

2) Արթուր Գեղամի Դանիելյանին (ծնված` 1998 թվականի փետրվարի 9-ի հաշվառման հասցեն՝ քաղ. Երևան, Խանջյան 27),