Ճապոնիայի Ցուկուբայի համալսարանի կողմից իրականացվում է «The Program in Economic and Public Policy» մագիստրոսական ծրագիրը: Ծրագիրն ունի վերապատրաստման դասընթացի ձևաչափ, ուստի վերջինիս թիրախային խմբերն են տնտեսության, առևտրի և ֆինանսների ոլորտի ՀՀ պետական մարմինների աշխատակիցները: Կրթաթոշակների մասին տեղեկատվությանը կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումներով՝
ADB-JSP Scholarship: http://www.adb.org/site/careers/japan-scholarship-program/main
JJ/WBGSP Scholarship: http://www.worldbank.org/en/programs/scholarships#Who