ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017թվականի նոյեմբերիի 20-ի N 3318- Ա հրաման, հավելված