Համաձայն «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21‑րդ հոդվածի 5-րդ մասի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի N 89-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատել Հայկ Տիգրանի Սուքիասյանին (ծնվ.՝ 1994 թվականի փետրվարի 18-ին, հաշվառման հասցեն՝ քաղ. Երևան, Ֆրիկի փող. շենք 2, բն. 35):