«Հանրակրթական ուսուցում իրականացնող ուսումնական հաստատությունների սովորողներին անվանական կրթաթոշակի տրամադրման կարգը հաստատելու եվ ՀՀ ԿԳ նախարարի 2018թ. Նոյեմբերի 15-ի թիվ 1557-Ա/2 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրաման / 03 սեպտեմբերի 2019թ. N 605-Ա/2/