Բակալավրի կրթական ծրագիր իրականացնող լիցենզավորված պետության մասնակցությամբ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ցանկ