Հավելված ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017թ. մայիսի 2-ի 1412-Ա հրամանի