Պետական աջակցության ծրագրեր
«Դպրոցականի ֆիլհարմոնիա» կրթամշակութային ծրագիր

Ծրագրի մասին ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում ուսումնական տարվա ընթացքում՝ ամեն ուրբաթ, անցկացվում են դաս-համերգներ, երաժշտական տարբեր ուղղություներ ներկայացնող երաժիշտները և երաժշտագետներն իրականացնում են բանախոսություններ, վարպետության դասեր։ «Դպրոցականի ֆիլհարմոնիա» ծրագրի նպատակն է աշակերտներին ծանոթացնել արվեստագետների և նրանց ստեղծագործությունների հետ, անմիջական

«ԴասА» կրթմշակութային ծրագիր

Ծրագրի մասին ՀՀ մարզերի և Երևանի հանրակրթական դպրոցների սովորողների համար իրականացվում է «ԴասА» կրթամշակութային ծրագիրը, որի նպատակն է սովորողների շրջանում առաջացնել հետաքրքրություն և սեր դասական երաժշտության հանդեպ, երիտասարդ սերնդի շրջանում նպաստել երաժշտության հանդեպ դրական

Անվճար դասագրքերի տրամադրում

ՀՀ պետական և ոչ պետական հանրակրթական դպրոցների 1-4-րդ դասարանների սովորողների դասագրքերը տրամադրվում են անվճար՝ համաձայն «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի։ Դասագրքերի արժեքը հատուցվում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: Ազգային փոքրամասնությունների սովորողների դասագրքերը և բրալյան տառատեսակով

Հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին անվանական կրթաթոշակի տրամադրում

Ծրագրի մասին Պետությունը հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական փուլերի և միջազգային օլիմպիադաների դիպլոմակիրներին (մասնակիցներին) տրամադրում է անվանական կրթաթոշակ։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության,

Ուսուցում մանկապատանեկան մարզադպրոցներում

Ծրագրի մասին Մանուկների և պատանիների ֆիզիկական զարգացման, առողջ ապրելակերպի և մարզական հերթափոխի պատրաստման նպատակով մինչև 18 տարեկան պատանիների և աղջիկների համար ԿԳՄՍ նախարարության ենթակայության մանկապատանեկան մարզադպրոցներում ուսուցումն իրականացվում է անվճար: Մարզադպրոցների ցանկը՝ ստորև: Ովքեր կարող են դիմել Մարզադպրոց կարող են ընդունվել

Սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստում

Ծրագրի մասին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն ամեն տարի կազմակերպում է սփյուռքահայ ուսուցիչների և տնօրենների վերապատրաստում: Վերապատրաստումը անցկացվում է հետևյալ ուղղություններով՝ յուրաքանչյուրը 120 դասաժամ: ուսուցում մանկապարտեզում, ուսուցում մեկօրյա դպրոցում, տարրական ուսուցում ամենօրյա դպրոցում, հայոց լեզվի և գրականության

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և (կամ) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստի հատկացում

Ծրագրի մասին Ծրագրով սահմանվում են ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և (կամ) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններ ընդունված կամ ուսումնառող ուսանողների համար ուսանողական նպաստ հատկացնելու և ուսման վարձը լրիվ կամ մասնակի (զեղչ) փոխհատուցելու պետական

Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում

Ծրագրի մասին Պետությունն ապահովում է զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, ծնողազուրկ և անապահով ընտանիքների 7-13 տարեկան երեխաների ամառային հանգիստը և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցումը: Ամեն տարի դպրոցականների ամառային հանգիստը կազմակերպելու նպատակով ԿԳՄՍ նախարարությունը հայտարարում

Սոցիալական որոշ խմբերի 1.5-5 տարեկան երեխաների նախադպրոցական կրթության ապահովում

Ծրագրի մասին ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին սոցիալական որոշ խմբերում ընդգրկված ընտանիքների երեխաների համար նախադպրոցական կրթությունն ապահովվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: Մասնավորապես՝ ծրագրում ընդգրկված են կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները: 2023 թվականի սեպտեմբերի