Աղետների ռիսկի նվազեցման մասին ուսումնական նյութեր կարող եք գտնել «Պաշարների շտեմարան» կայքի «Աղետների ռիսկերի նվազեցում» բաժնում:

ԱՌՆ կրթություն

ԱՌՆ այբուբեն

ԱՌՆ նշաններ

Աղետների ռիսկերի նվազեցման կրթություն

Դպրոցներում և նախադպրոցական հաստատություններում աղետներին պատրաստվածության և աղետների մեղմացման վերաբերյալ ուղեցույց

Երեխաների անվտանգ դաստիարակություն

Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների անվտանգությունը դպրոցներում

Հրդեհամարման միջոցները և եղանակները

Ո՞վ եմ, ի՞նչ եմ

Հոգեբանասոցիալական աջակցություն երեխաներին արտակարգ իրավիճակներում

Ինչպես դարձնել քաղաքներն աղետակայուն