Հավաստագրում
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 19 սեպտեմբերի 2023 թվականի N 1894-Ա/2 հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 38-Ա/Ք հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (Հավաստագիր) ստանալու համար վերապատրաստման և հավաստագրման քննությունների հարցաշար

Վերապատրաստումներ՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար («Թիչինգ Ըքադեմի»)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության երաշխավորությամբ «Թիչինգ Ըքադեմին» կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթաց նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալ ցանկացողների համար: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) համար կարող է վերապատրաստվել այն անձը, որն ունի

Վերապատրաստումներ՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար (Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան)

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրման) համար վերապատրաստումներ իրականացնելու նպատակով երաշխավորվել է նաև Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը: Այդ գործընթացում ՀՊՄՀ-ն ներկայանում է Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների միակ մասնագիտական ամբիոնի բանիմաց և

Վերապատրաստումներ՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար («Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 10 հուլիսի 2023 թ. N1037-Ա/2 հրաման) երաշխավորությամբ «Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ-ն կազմակերպում է 110-ժամյա (17 օր տևողությամբ) վերապատրաստման դասընթացներ՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալ ցանկացողների համար:

Վերապատրաստումներ՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար (Գորիսի պետական համալսարան)

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության երաշխավորությամբ (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 10.07.2023 թ., թիվ 1037-Ա/2 հրաման) «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթաց նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալ ցանկացողների համար: Դասընթացը կազմակերպվում է Գորիսի

Վերապատրաստումներ՝ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար («Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամ)

«Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով երաշխավորվել է որպես նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրման) համար վերապատրաստումներ իրականացնող կազմակերպություն։ Վերապատրաստման դասընթացը մշակված է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված «Նախադպրոցական ուսումնական