ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիր

ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. ծրագիր

ՀՀ կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիր

Կառավարության ծրագիր 2019 թ.
ՀՀ կառավարության 2018 թ. ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույց

ՀՀ կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիր

Կառավարության ծրագիր 2018 թ.

ՀՀ կառավարության 2018 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

ՀՀ կառավարության 2017 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

Կառավարության ծրագիր 2017-2022 թթ.

ՀՀ կառավարության 2016 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

ՀՀ կառավարության 2015 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

Կառավարության ծրագիր 2016 թ.

ՀՀ կառավարության 2014 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

Կառավարության ծրագիր 2014 թ.

Կառավարության ծրագիր 2013 թ.

Կառավարության ծրագիր 2012-2017 թթ.

Կառավարության ծրագիր 2008-2012 թթ.

Կառավարության ծրագիր 2007 թ.

Կառավարության ծրագիր 2003-2007 թթ.

Կառավարության ծրագիր 2000-2003 թթ.