Բյուջե
Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2023 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2023 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեն` ըստ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների

ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային (աճողական) համամասնությունները` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (որպես ԲԳԿ) կողմից իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների տեղեկատվություն

Հայաստանի Հանրապետության պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի 2024-2026 հաշվարկ-հիմնավորումներ

ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի նախնական տարբերակի) հիմքում դրված ծախսային հաշվարկ-հիմնավորումներ և ըստ անհրաժեշտության պարզաբանող նյութեր

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեն` ըստ իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների

ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային (աճողական) համամսանություններն` ըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների և ըստ բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների

Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2022 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

Տեղեկատվություն «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2022 թվականի բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների իրականացման մասին

ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային (աճողական) համամսանություններն` ըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների և ըստ բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների

ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային (աճողական) համամսանություններն` ըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների և ըստ բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների