Գնումներ
Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-24/56

Նախարարության կարիքների համար գրքի կազմման և վերջնամշակման ծառայությունների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-24/56 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը, կնքված պայմանագիրը

Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/44

Նախարարության կարիքների համար այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայությունների (2-րդ դասարանի «Շախմատ» առարկայի վարժությունների տետր) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/44 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/43

Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի տպագրման ծառայությունների (դասագրքեր) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/43» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՊՁԲ-24/9

Դպրոցական կահույքի (ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի թիվ 2 հիմնական դպրոցի դպրոցական կահույքի լրակազմ) գնման «ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՊՁԲ-24/9» ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-24/42

Թվով 12 դպրոցների դպրոցական կահույքի լրակազմի գնման ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-24/42 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագրերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/47

Ապրանքների (ատեստատներ, դիպլոմներ, գովասանագրեր-պատվոգրեր, վկայականներ) ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/47 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/48

Կռունկաձ պրոեկտորի ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/48 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-24/55

Ապրանքների (դասագրքեր և աշխատանքային տետրեր) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-24/55» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/46

Մարզագույքի (մանկապատանեկան մարզադպրոցներ, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներ և մարզական հասարակական կազմակերպություններ) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/46» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը