Գնումներ
Ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/30

Ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-23/26

Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-23/26 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/21

Գրքի կազմման և վերջնամշակման ծառայությունների («Հայ կոմպոզիտորների մանկական դաշնամուրային ստեղծագործություններ 4 ձեռքի համար» ուսումնամեթոդական գրականության հրատարակման ծառայություններ) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/21 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը (գնային առաջարկ), կնքված պայմանագիրը:

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/23

Գրքի կազմման և վերջնամշակման ծառայությունների («Եկ նվագենք դաշնամուր» ուսումնամեթոդական գրականության (ուսումնական ձեռնարկ) հրատարակման ծառայություններ) գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-23/23 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակցի հայտը (գնային առաջարկ), կնքված պայմանագիրը:

Պետության կարիքների համար սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայութունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- «ՀՀՎԱ-ԵՄԾՁԲ-23/1»

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի կողմից 2023 թվականի ապրիլի 15-23-ը Երևանում անցկացվելիք ծանրամարտի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնության կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ՀՀՎԱ-ԵՄԾՁԲ-23/1» ծածկագրով կազմակերպված երկու փուլով մրցույթի ընթացակարգի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր:

Ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր-ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-22/15

Հեղինակային հսկողության ծառայությունների (Քոբայր ե/գ կայարանի Քոբայրավանքի սեղանատան վերականգնման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների) ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԾՁԲ-22/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր: