Էլեկտրոնային փոստի միջոցով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը դիմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել առաջարկվող սյունակը՝ նշելով Ձեր էլեկտրոնային հասցեն, ինչը թույլ կտա ապահովել հետադարձ կապը: Խնդրում ենք նամակում նշել նաև Ձեր անունը, ազգանունը, փոստի հասցեն, մշտական բնակության վայր հանդիսացող երկիրը։

Հարցումները, առաջարկություններն ու նկատառումներն անհրաժեշտ է գրել հայերեն լեզվով, ձևակերպել հստակ։ Դրանց ընթացք կտրվի գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Կիսատ, թերի ձևակերպված կամ հայերեն չգրված հարցումները քննարկման առարկա չեն դառնա:

Ձեր հարցերը կարող եք ուղղել նաև առցանց`
Հետադարձ կապի պատասխանատուներին ըստ ոլորտների կարող եք ծանոթանալ այստեղ: