Հրամաններ
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի մարտի 25-ի 2024 թվականի N 432-Ա/2 հրաման

Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժահոգեբանական ու ուսումնամեթոդական հմտություններ ապահովող մոդուլներով իրականացվող 30 կրեդիտի միջոցով մանկավարժի հավաստագրման համար վերապատրաստման դասընթացի (3-ամսյա) մոդուլները գործածության երաշխավորելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի մարտի 20-ի 2024 թվականի N 29-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից շահագործվող սոցիալական ցանցերի պատասխանատուների հաշվառման գործընթացը կանոնակարգելու և դրանց տիրապետող անձանց ցանկը սահմանելու մասին

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի մարտի 11-ի 2024 թվականի N 07-Լ հրաման

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2023-2024 ուսումնական տարվա 9–րդ դասարանի «Բնագիտություն» («ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն»՝ սովորողի ընտրությամբ) առարկայի ավարտական քննությունը ուսումնական նախագծի միջոցով անցկացնելու և 9-րդ դասարանում «Գրականություն» և «Հայոց պատմություն» առարկաների ինտեգրված ավարտական քննության ընթացակարգերը։