Երաժշտարվեստի բնագավառում պետական մշակութային քաղաքականության իրականացմամբ պայմանավորվում են հայ երաժշտական մշակույթի առանձնահատկությունները, հաստատվում են չափանիշներ ազգային ինքնագիտակցության մեջ, կարևորվում է այլ մշակույթների համատեքստում հայ մշակույթը ներկայացնելու դերը, ինչը միշտ վերապահված է եղել մշակույթի ազգային-ավանդական շերտերին և դրանց վրա ձևավորված դասական արվեստին:

Նախարարության տարեկան և միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով աջակցություն է ցուցաբերվում ժամանակակից, դասական, ժողովրդական երաժշտարվեստի տեսակների զարգացմանը, երաժիշտների՝ միջազգային մրցույթների և փառատոների մասնակցությանը, ձեռք են բերվում ժամանակակից կոմպոզիտորների նոր ստեղծագործություններ, մշակվում և իրականացվում են պետական աջակցության դրամաշնորհային, երաժշտական արվեստի կազմակերպությունները ժամանակակից սարքավորումներով հագեցնելու համալիր ծրագրեր։

Նախարարությունն իրականացնում է ազգային երաժշտարվեստի ավանդույթների պահպանմանը, երաժշտարվեստի ճյուղերի ու ժանրերի զարգացմանը խթանելուն և երաժշտական կազմակերպությունների երկացանկերը համալրելուն ուղղված ծրագրեր։

• Դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով իրականացվում են ոչ միայն արդեն ավանդույթ դարձած միջազգային և հանրապետական մրցույթներ, փառատոներ և երաժշտական նախագծեր, այլև խրախուսվում են նորարարական նախագծերը, որոնց մեջ առանձնահատուկ տեղ է հատկացվում դեբյուտային և երիտասարդական ծրագրերին:
• Աջակցություն է ցուցաբերվում արտերկրում տարբեր միջազգային նախագծերին անհատների և խմբերի մասնակցությանը:
• Երաժշտական ստեղծագործությունների գնման միջոցով համալրվում են երաժշտական ֆոնդերը և ստեղծագործական խմբերի երկացանկերը, ինչպես նաև ապահովվում է հայ կոմպոզիտորական դպրոցի շարունակականությունը:
• Մշակութային կազմակերպությունների բնականոն ստեղծագործական գործունեության համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու նպատակով բեմական հարթակներ են տրամադրվում բազմաթիվ նախագծերի իրականացման համար:
• Հատուկ ուշադրության է արժանանում հանրային վայրերում երաժշտական ճաշակի ձևավորման և կրթական ծրագրերի միջոցով երաժշտական չափանիշների բարձրացման խնդիրը:

Երաժշտարվեստի ոլորտում շահառուներ են հանդիսանում ՀՀ քաղաքացիները, մասնագիտական ոլորտի ներկայացուցիչները: Երաժշտարվեստի ոլորտում պետական քաղաքականության իրականացման հիմնական նպատակներն են՝

• Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ստեղծագործական խմբերի, ստեղծագործող անհատների և միջազգային մշակութային կազմակերպությունների միջև համագործակցության ամրապնդումը,
• ստեղծագործական պատվերով համերգային ծրագրերի իրականացումը,
• ժամանակակից կոմպոզիտորների նոր ստեղծագործությունների ձեռքբերումը,
• ազգային երաժշտարվեստի միջազգայնացումը և հանրահռչակումը,
• երիտասարդ ստեղծագործողների և երաժիշտ կատարողների մրցունակության, ստեղծագործական գործունեության համար նպաստավոր պայմանների ապահովումը,
• միջազգային մրցույթների և փառատոների մասնակցության աջակցմամբ երաժիշտների խրախուսումը,
• երաժշտարվեստի պահպանման, զարգացման, տարածման և հանրահռչակման, նոր ծրագրերի, գաղափարների, ստեղծարար նախաձեռնությունների ապահովումը:

Ոլորտի հիմնական ձեռքբերումներն են՝

• ժողովրդական երաժշտարվեստի ոլորտում առկա խնդիրների վերլուծության և դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը,
• պետական կառույցների մասնագիտական և գույքային ներուժի ընդգրկմամբ ինքնազբաղ արվեստագետների գործունեության ապահովումը, նրանց վերաբերյալ գովազդատեղեկատվական արշավի իրականացումը,
• հայ և համաշխարհային կոմպոզիտորական արվեստի հանրայնացումը,
• արվեստի ոլորտում միջազգային փորձի յուրացումը, մշակութային դիվանագիտության կիրառումը, Հայաստանի քաղաքացիների մշակութային կյանքի կազմակերպումը, մշակութային արդյունքի հասանելիությունը,
• համավարակի պայմաններում առցանց ձևաչափերի ստեղծումը
• պետական մշակութային կառույցների հարակից բացօթյա տարածքների մշակութայնացումը, նոր տարածքների և նոր գեղարվեստական ձևերի բացահայտումը,
• դրամաշնորհային պայմանների հիմնարար վերանայումը և գովազդատեղեկատվական միջոցառումների կատարելագործումը,
• համայնքներում՝ մասնավորաբար սահմանամերձ համայնքներում (Գեղարքունիք, Տավուշ, Սյունիք), մշակութային կյանքի ակտիվացումը,
• գեղագիտական դաստիարակության դերի բարձրացումը,
• հայ մշակույթի միջազգայնացումը,
• համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետների հետ համագործակցության հաստատումը:

Երաժշտարվեստի ոլորտում գործող ՊՈԱԿ-ներն են`
Հայաստանի ազգային ‎ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը,
Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբը,
Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը,
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը,
Հայաստանի պետական ‎ֆիլհարմոնիան,
Հայաստանի էստրադային ջազ-նվագախումբը,
Հայաստանի երգի պետական թատրոնը:

Երաժշտարվեսի ոլորտի կրթօջախներն են՝ հանրապետության երաժշտական և արվեստի դպրոցները, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները:


ԾՐԱԳՐԵՐ

Դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում, նախարարության աջակցությամբ Երևանում և ՀՀ մարզերում իրականացվում են բազմաթիվ միջազգային և հանրապետական մրցույթներ, փառատոներ, համատեղ համերգներ և այլ միջոցառումներ: Դրանց թվում են «Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթ»-ը, «Կոմիտաս միջազգային գիտաժողով-փառատոն»-ը, «Երգեհոնի միջազգային փառատոն»-ը, «Զարկ» ժողովրդական երաժշտության և պարի փառատոնը, «Երևանյան հեռանկարներ» միջազգային փառատոնը, «Արմենիա» միջազգային փառատոնը, «Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային փառատոն»-ը և այլն:

Ոլորտում իրականացվում են նաև միջոցառումներ և նախագծեր՝ ուղղված մշակութային կյանքում խոցելի խմբերի լիարժեք ընդգրկմանը, ինչպես նաև ինքնազբաղ արվեստագետների ներգրավվածությանը:

Նախարարության աջակցությամբ շնորհալի անհատ կատարողները մասնակցում են արտերկրում անցկացվող միջազգային մրցույթների, փառատոների և վարպետության դասերի: Արտերկրից հրավիրված առաջատար երաժիշտներն անցկացնում են վարպետության դասեր: Պարբերաբար համալրվում են ոլորտին առնչվող տեղեկատվական շտեմարանները, նոտաներն ու երաժշտական գրականության ձեռնարկները: Երաժշտարվեստի ոլորտի զարգացմանը նպաս­տող հան­րա­պե­տա­կան և միջազգային միջոցառումներ իրականացնելիս նախարարությունը համագործակցում է ոլորտում գործող պետական, համայնքային, հասարակական կազմակերպությունների, երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի և պարարվեստի դպրոցների, ստեղծագործական միությունների, ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոնների և այլ կազմակերպությունների հետ: