Գնումներ
Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/40

Գրապահարանների ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/40 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆՍՔՎ-02/24

«Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» խճուղային հեծանվավազքի սիրողական մրցաշարի շրջանակներում դրամաշնորհի հատկացման մրցույթի 2024 թվականի ապրիլի 16-ի թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՍՔՎ-02/24 հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի որոշումը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-24/37

Ջեռուցման հետ կապված աշխատանքների (Ալավերդու Ստ. Շահումյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցի կաթսայատան կառուցման և ներքին ջեռուցման ցանցի իրականացման աշխատանքներ) գնման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-24/37» ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-24/35

Դասագրքերի ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-24/35 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԾՁԲ-24/8

Երեխաների համար նախատեսված հանգստի ճամբարների ծառայությունների ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԾՁԲ-24/8 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-24/36

Դասագրքերի ձեռքբերման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՄԱԱՊՁԲ-24/36 գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-24/38

Ջեռուցման հետ կապված աշխատանքների (Գյումրու «Ֆոտոն» վարժարանի ջեռուցման համակարգի անցկացման աշխատանքներ) գնման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-24/38» ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը

Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր- ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/31

Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների (Լոռի բերդի միջնաբերդի եկեղեցի; Լոռու մարզի Ամրակից գյուղի Սբ. Նիկոլայ եկեղեցի; «Ագարակ» պատմամշակութային արգելոց; Տավուշի մարզի Սրվեղ վանական համալիրի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի և Տավուշի բերդի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/31» ծածկագրով գնման

Նախարարության կարիքների համար դասագրքերի գնման պայմանագիր ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/15

Նախարարության կարիքների համար տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/15 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը