Президент РА
www.president.am
Национальное собрание РА
www.parliament.am
Конституционный суд РА
www.concourt.am
Правительство РА
www.gov.am

Президент НКР
http://president.nkr.am
Правительство НКР
http://gov.nkr.am
Национальное собрание НКР
http://www.nankr.am

МИНИСТЕРСТВА

Министерство здравоохранения РА
www.moh.am
Министерство юстиции РА
www.moj.am
Министерство иностранных дел РА
www.mfa.am
Министерство труда и социальных вопросов РА
www.mlsa.am
Министерство по чрезвычайным ситуациям РА
www.mes.am
Министерство окружающей среды РА
www.mnp.am
Министерство экономики РА
www.mineconomy.am , investmentprojects.am/
Министерство образования, науки, культуры и спорта РА
www.edu.am
Министерство обороны РА
www.mil.am
Министерство индустрии высоких технологий РА
www.mtcit.am
Министерство территориального управления и инфраструктур РА
www.mtad.am/hy/
Министерство финансов РА
www.minfin.am/

ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐ

Администрация Арагацотнской области
www.aragatsotn.mtaes.am
Администрация Араратской области
www.ararat.mtaes.am
Администрация Армавирской области
www.armavir.mtaes.am
Администрация Гегаркуникской области
www.gegharkunik.mtaes.am
Администрация Лорийской области
www.lori.mtaes.am
Администрация Котайкской области
www.kotayk.mtaes.am
Администрация Арагацотнской области
www.shirak.mtaes.am
Администрация Ширакской области
www.syunik.mtaes.am
Администрация Вайоц Дзорской области
www.vdzor.mtaes.am
Администрация Тавушской области
www.tavush.mtaes.am

ԱՅԼ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն
www.ktak.am
Центр образовательных проектов
www.cfep.am
Ակադեմիական փոխճանաչման եվ շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն
www.armenic.am
Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոն
www.mkuzak.am
Национальная Академия РА
www.sci.am
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամ
www.anqa.am
Գնահատման և թեստավորման կենտրոն
www.atc.am
​ՀՀ կրթության տեսչական մարմին
www.eib.am
Բոլոնիայի գործընթացի քարտուղարության պաշտոնական կայք
www.ehea.info
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ
www.himnadram.org
Հայաստանի մասին
www.armeniainfo.am
Իմ քայլը հիմնադրամ
https://mystep.foundation/
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ
www.genocide-museum.am/arm/
Հայոց ցեղասպանությանը և հայկական հարցի ուսումնասիրությանը նվիրված էջ
www.armenian-genocide.org
Ֆինանսներ բոլորի համար
www.abcfinance.am
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն
www.smsmta.am
Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն
www.regulations.am
Ընդդեմ թրաֆիքինգի տեղեկատվական հարթակ
http://antitrafficking.am

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտոնական կայքէջ
www.unesco.org
ՀՀ կառավարության աշխատակազմի Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն
www.regulations.am
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Հայաստանի Հանրապետության գնումների համակարգ
http://gnumner.am/am/home.html
ՀՀ պետական խորհրդանշանների կայք
www.drosh.am
Երևանը գրքի համաշխահային մայրաքաղաք
www.yerevan2012.org
«Ֆլեշմոբ Դիվիզիա» երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն
www.flashmob.am
Ազգային գրապալատի հայկական տառատեսակների մշակման բաժին
www.granshan.org
Հայաստանի Հանրապետության հուշարձանների շտեմարան
www.armmonuments.am