Ճամփորդությունների կազմակերպման ծառայությունների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/43 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: