Կառավարության որոշումներ
ՀՀ կառավարության 13 ապրիլի 2023 թվականի N 533-Ն որոշում

Ն․ Ադոնցի անվան Սիսիանի պատմության թանգարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Հայաստանի պատմության թանգարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու, Ն․ Ադոնցի անվան Սիսիանի պատմության թանգարան մասնաճյուղ ստեղծելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 6-ի N 886-Ն

ՀՀ կառավարության 16 սեպտեմբերի 2022 թվականի N 1429-Ն որոշում

«Հայաստանի պարի պետական անսամբլ», «Հայաստանի պարարվեստի «Բարեկամություն» պետական համույթ», «Թ. Ալթունյանի անվան երգի-պարի պետական համույթ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով «Ժողովրդական երաժշտության և պարի ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

ՀՀ կառավարության 14 հուլիսի 2022 թվականի N 1072 - Ա որոշում

«Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» կինոստուդիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 17-ի N 417 որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին